Thu nhỏ âm đạo bao nhiều tiền?

Câu hỏi: Chào bác sĩ! Em đang quan tâm đến tạo hình môi bé. Tuy nhiên em hơi lăn tăn không biết thực hiện tạo hình môi bé giá bao nhiêu tiền và quy tr...